Ορισμός της εποπτείας και του coaching

Η εποπτεία και η καθοδήγηση είναι μορφές συμβουλευτικής που συμβάλλουν στη διασφάλιση και την ανάπτυξη της ποιότητας της επικοινωνίας και της συνεργασίας σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι επόπτες και οι coaches εργάζονται ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι που έχουν δοκιμαστεί και εξειδικευτεί σε θέματα εποπτείας καθώς κι έχουν ακολουθήσει συστηματική εκπαίδευση, συστήματα διασφάλισης ποιότητας που βασίζονται σε ζωντανή επαγγελματική και επιστημονική συζήτηση και κώδικες δεοντολογίας σε όλη την Ευρώπη. Η Εποπτεία εξυπηρετεί κυρίως την ανάπτυξη ατόμων και οργανισμών και αναπτύσσει την επαγγελματική ζωή των ατόμων όσον αφορά τους ρόλους που ασκούν σε θεσμικά πλαίσια.

Η Εποπτεία προσφέρει:
  • υποστήριξη σε διαδικασίες προβληματισμού και λήψης αποφάσεων σε τρέχοντα επαγγελματικά θέματα 
  • υποστήριξη σε δύσκολες και απαιτητικές επαγγελματικές καταστάσεις και συγκρούσεις 
  • καθορισμός και επεξεργασία καθηκόντων, λειτουργιών και ρόλων 
  • υποστήριξη και καθοδήγηση σε νέα εγχειρήματα, καινοτόμες λύσεις για νέες προκλήσεις 
  • προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενόχλησης και εξάντλησης 
Το Coaching προσφέρει:
  • καθοδήγηση σε άτομα που κατέχουν ηγετικές και διοικητικές θέσεις 
  • ενδυνάμωση σχετικά με την εκπλήρωση ηγετικών ρόλων 
  • ανάπτυξη προσωπικών επιδόσεων 
  • υποστήριξη σε διαδικασίες αλλαγής και προβληματικές καταστάσεις 
  • υποστήριξη στον προσωπικό σχεδιασμό σταδιοδρομίας