Πετυχαίνοντας τους Στόχους σας

Στόχοι

1. Οι στόχοι πρέπει να είναι υψηλοί, όχι όμως υπέρμετρα υψηλοί ώστε να μη μπορούμε να τους φτάσουμε. Το να επαναλαμβάνουμε εύκολους στόχους που δεν μας βγάζουν από αυτό που αποκαλούμε comfort zone (πεδίο του »βολέματος») δεν βοηθάει στην εξέλιξή μας.

2. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και ακριβείς, και όχι αόριστοι και γενικοί.

3. Οι στόχοι που θέτουμε εμείς οι ίδιοι μας υποκινούν πολύ περισσότερο από τους στόχους που βάζουν οι άλλοι για μας.

4. Θέστε εφικτούς στόχους (achievable goals) και μη διατηρείτε προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

5. Θέστε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και επιμείνετε σε αυτό.

6. Ορίστε το όραμά σας.

7. Θέστε υψηλούς στόχους.

8. Δημιουργείστε ένα σχέδιο δράσης (action plan).

9. Εφαρμόστε τις αλλαγές για να επιτύχετε ξεχωριστά αποτελέσματα.

11 Βήματα Επιτυχίας των Στόχων

1. Καταγράφω και θέτω υψηλούς στόχους.

2. Αξιολογώ τους στόχους μου βάσει της προτεραιότητας που έχει ο καθένας στη ζωή μου.

3. Κάνω μία λίστα με τα οφέλη που θα αποκομίσω εάν επιτύχω το στόχο μου.

4. Βρίσκω το «ΓΙΑΤΙ» θέλω να επιτύχω το στόχο μου.

5. Αναλύω την τωρινή μου κατάσταση.

6. Αναγνωρίζω τα πιθανά εμπόδια και τους κινδύνους.

7. Αναγνωρίζω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του στόχου μου.

8. Αναγνωρίζω τις γνώσεις που είναι σημαντικές για να επιτύχω το στόχο μου.

9. Καθορίζω το όραμά μου.

10. Δημιουργώ ένα σχέδιο ενεργειών (action plan).

11. Εφαρμόζω τις αλλαγές για να επιτύχω ξεχωριστά αποτελέσματα