BENEFITS.GR

Τι κάνει η Fractality;

Παράγει γνώση και τη μεταφράζει σε πρακτική αξιολόγηση και αναπτυξιακές λύσεις για όλους, παντού. Ανεβάζει τα επίπεδα της Ευτυχίας στην Εργασία συμβάλλοντας στη υψηλή απόδοση οργανισμών, ομάδων και ηγετών. Προσφέρει πρακτικές και μετρήσιμες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοση στο εργασιακό περιβάλλον.

Γιατί να μας προτιμήσετε;

Γιατί εξασφαλίζουμε την επιτυχία σας. Το συμβουλευτικό μας μοντέλο εξασφαλίζει εστιασμένες λύσεις με απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα, που δείχνουν πόσο γόνιμη είναι η επένδυσή σας σε μας. Επειδή αναλύουμε, αξιολογούμε και δρούμε.

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη;

Η εφαρμογή της Ευτυχίας στην Εργασία επιφέρει κερδοφορία αυξάνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα. Σε έναν οργανισμό με 1000 εργαζόμενους η Ευτυχία στην Εργασία μειώνει το κόστος εργασίας κατά 46 % και το κόστος απουσίας λόγω ασθένειας κατά 19%. Αυξάνει την απόδοση και την παραγωγικότητα κατά 12 %.

Γιατί είναι η ποιότητα το κλειδί της επιτυχίας;

H ποιότητα ορίζει αυτό που είμαστε και αυτά που κάνουμε γιατί είναι το κλειδί για εξαιρετικές υπηρεσίες. Ποιότητα σημαίνει για μας να βρίσκουμε και να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους. Όλοι οι επίλεκτοι συνεργάτες μας, συντονιστές, συνέταιροι, εκπαιδευτές εξελίσσονται διαρκώς.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Ευτυχίας στην Εργασία;

Η εφαρμογή της Ευτυχίας στην Εργασία επιφέρει κερδοφορία αυξάνοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα. Μειώνει το κόστος αυξάνοντας την απόδοση των εργαζομένων

Σε έναν οργανισμό με 1000 εργαζόμενους η Ευτυχία στην Εργασία:

 • μειώνει το κόστος εργασίας κατά 46 %
 • μειώνει το  κόστος απουσίας λόγω ασθένειας κατά 19%
 • αυξάνει την απόδοση και την παραγωγικότητα κατά 12 %.

Τι είναι αυτό που ελκύει τα κορυφαία ταλέντα;

Τα κορυφαία ταλέντα δεν ελκύονται κυρίως από το χρήμα. Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι παραμένουν περισσότερο και δρουν ως πρωταθλητές εντός του οργανισμού τους. Αυτό δείχνουν ξεκάθαρα τα στοιχεία μας.

Tι είναι αυτό που θέλετε να κάνει τον οργανισμό σας να διαπρέπει;

Η δέσμευση στην Επιστήμη της Ευτυχίας στην Εργασία δείχνει σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι γνωρίζετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, και ότι λειτουργείτε με γνώμονα αυτή τη γνώση.

Πηγαίνετε τα εργασιακό σας περιβάλλον υψηλής απόδοσης ένα βήμα πιο πέρα

 • Εντοπίζοντας τα κύρια συστατικά που αφορούν θέματα εργατικού δυναμικού
 • Αναλύοντας τι επηρεάζει τα επίπεδα απόδοσης
 • Παίρνοντας μέτρα για να βελτιώσετε την απόδοση των οργανισμών και των ανθρώπων τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Να κάνουμε τους εαυτούς μας τόσο πολύτιμους στους πελάτες μας όσο είναι εκείνοι σε εμάς.
Ζούμε αυτό το στόχο με προσήλωση στις εξής βασικές αρχές:

 • Σεβασμός
 • Ομαδική εργασία
 • Αντικειμενικότητα
 • Ποιοτικές υπηρεσίες
 • Οι πελάτες έχουν προτεραιότητα
 • Τα αποτελέσματα μας κάνουν να αναπτυσσόμαστε
 • Προσωπική αφοσίωση
 • Το επιχειρείν, η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι τρόπος ζωής
 • Η τήρηση των ηθικών κριτηρίων αποτελεί δέσμευσή μας
 • Η προσωπική επιτυχία είναι μετρήσιμη και μπορεί να επιτευχθεί

Αποστολή μας είναι να επιτύχουμε σημαντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα έχουμε αναλάβει την υποχρέωση έναντι των πελατών μας να καθιστούμε δυνατή την δραστική βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας

 • εναρμονίζοντας μεταξύ τους στρατηγική, ηγεσία, δομή, διεργασίες και κουλτούρα.
 • Μαθαίνοντας στους πελάτες μας να «σπάνε» τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού που τους κρατούν παγιδευμένους σε υπάρχουσες προσεγγίσεις και τυποποιημένες μορφές συμπεριφοράς.

Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε την επιχειρησιακή νοημοσύνη στο DNA των λειτουργικών και οργανωτικών διαδικασιών,

 • με σκοπό την απόκτηση καλύτερης εικόνας της επιχείρησης και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών,
 • και να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες των πελατών σας ταχύτερα από τον ανταγωνισμό.
 • Εργαζόμαστε με τρόπους ειδικά σχεδιασμένους για να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες και πραγματοποιήσιμες λύσεις, οι οποίες ικανοποιούν τον πελάτη σε κάθε ανάγκη και περίσταση.
 • Οι μέθοδοί μας κινητοποιούν τόσο την συναισθηματική όσο και την επιχειρηματική νοημοσύνη, δηλαδή εργαζόμαστε γύρω από τα διλήμματα και τα προβλήματα με έναν διαφορετικό, ευρύτερο και βαθύτερο, τρόπο.
 • Όλο και περισσότερο τείνουμε να θεωρούμε την εργασία μας ως μία συμβολή στον αναδυόμενο διάλογο γύρω από την κατανόηση και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των παραδόξων στην οργάνωση.
 • Είμαστε ανοιχτοί ως σύστημα στο εξωτερικό περιβάλλον. Ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις και ενεργούμε σύμφωνα με πρακτικές που έχουν διεθνώς κατοχυρωθεί ως οι βέλτιστες (best practices) σε συνεργασία με δίκτυα αναγνωρισμένων συμβούλων από το εξωτερικό.

Η ανάπτυξη της Fractality είναι ταυτισμένη με τη φροντίδα και την προσφορά στους εργαζόμενους, στους πελάτες, στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η βασική πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να αποτελούν την κινητήριο δύναμη για έναν καλύτερο κόσμο.

Η Fractality έχει πραγματοποιήσει προγράμματα εθελοντισμού των εργαζομένων της, όπως και προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες έχει αναπτύξει δράση. Σήμερα υλοποιεί αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση των παραγωγών (AGRO2-1 και AGRO 2-2) για τους νέους περιβαλλοντικούς όρους (ISO 14001) και την ενίσχυση του οικοτουρισμού.

Επίσης προσπαθούμε να προωθήσουμε στην κουλτούρα των πελατών μας την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση νερού, καθώς και τον περιορισμό των μη ανακυκλώσιμων υλικών στις συσκευασίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες /δραστηριότητες της εταιρίας μας:

 • Ενδοεταιρικά προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και μπαταριών
 • Εκπαίδευση από στελέχη μας σε φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη επαγγελματική τους κατάρτιση
 • Συμμετοχή στον ετήσιο έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • Εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων μας στον καθαρισμό της παραλίας της Νέας Μάκρης στο πλαίσιο της Πανμεσογειακής Εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Όλοι εμείς στην Fractality είμαστε υπερήφανοι για την κληρονομιά μας. Υιοθετώντας διαχρονικές αξίες απαντάμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, των συνεργατών και των πελατών μας, με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον.

«Δεν μπορείς να διαχειριστείς ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις.»

Πλέον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την πληροφορία ως κεφάλαιο στρατηγικής σημασίας. Για την στρατηγική προσέγγιση της πληροφορίας εμπνεόμαστε από τις μεθοδολογίες Balanced Scorecard και Appreciative Inquiry οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική, και βοηθούν τους οργανισμούς να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους, μετασχηματίζοντάς την σε μετρήσιμους στόχους. Η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων, με βάση την εταιρική στρατηγική, δίνει την δυνατότητα της διαρκούς αξιολόγησης και προσαρμογής της στρατηγικής μιας επιχείρησης, έτσι ώστε το σύνολο των εταιρικών δραστηριοτήτων, πόρων και πρωτοβουλιών να ευθυγραμμίζονται πλήρως στην ίδια κατεύθυνση, στο ίδιο όραμα.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην δημιουργία ενός νέου και πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης το οποίο εστιάζει στο βασικότερο σημείο: την Στρατηγική.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ